نمایش یک نتیجه

British Standards Institute

مؤسسه استاندارد بریتانیا (انگلیسی: BSI Group) مرجع استانداردگذاری در انگلیس است. مؤسسه ملی انگلیس برای گستره وسیعی از کالاها و خدمات استاندارد تعیین می‌کند.

استاندارد BSI

BSI BS IEC 60050-651

8,000تومان

International Electrotechnical Vocabulary - Part 651: Live Working